Tento portál není E-shop. Základem budoucího smluvního vztahu je vystavení nabídky na požadované zboží ze strany naší společnosti.

Na základě této nabídky zhotoví objednatel standardní objednávku s podmínkami uvedenými v nabídce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Další obchodní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou upraveny zákonem č.89/2012 Sb. v platném znění (Nový Občanský zákoník).

Podmínky užívání výrobků, jejich redistribuce apod. jsou dány dodacími podmínkami výrobce - Cognex Co.


Odběr novinek